شفافیت باب نظارت بر عملکرد نمایندگان را باز می کند

در سایت پارسینا چت مطلب شفافیت باب نظارت بر عملکرد نمایندگان را باز می کند مشاهده می کنید
یک فعال دانشجویی گفت: شفافیت باب نظارت بر عملکرد نمایندگان را برای مردم باز می کند.
ممنون بابت بازدید از سایت parsinachat پارسینا چت