مجلس تأسیس وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست را در دستور کار قرار دهد

در سایت پارسینا چت مطلب مجلس تأسیس وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست را در دستور کار قرار دهد مشاهده می کنید
رئیس انجمن آبخیزداری با اشاره به لزوم تأسیس وزارت منابع طبیعی و محیط زیست گفت: ضرورت تشکیل سازمان ملی آبخیزداری بر اهل فن کاملا مبرهن است.
ممنون بابت بازدید از سایت parsinachat پارسینا چت